projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Realizácia vašej stavby od A po Z

Plošina pre CNC stroj – hala Franke

Pre spoločnosť Franke Slovakia s.r.o. sme dodávali oceľovú konštrukciu servisnej plošiny pre CNC pracoviská MB11. Plošina bola osadená vo výške +3,150m s prístupom cez schodisko. Schodisko ako aj samotná pochôdzna časť plošiny je z pororoštov. Zábradlie bolo realizované ako demontovateľné z dôvodu osadenia a servisovania technológie. V rámci dodávky plošiny boli zamerané a osadené oceľové platne – 34ks pre umiestnenie dvoch CNC strojov.

Rozsah dodávky Stavba od A po Z:
– zameranie osadenia stavby
– dodávka a montáž oceľovej konštrukcie plošiny
– zhotovenie podlahy a stupňov schodiska z pororoštov
– osadenie demontovateľného zábradlia
– zameranie a osadenie oceľových platní pre dva CNC stroje