projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Realizácia vašej stavby od A po Z

Oceľové mosty medzi pracoviskami Mouldbay pre rozvody LAN – Franke

V hale Franke sme realizovali pomocné oceľové konštrukcie pre rozvody LAN. Oceľové konštrukcie tvorili jaklové profily zvarené do rámov. Jednotlivé rámy boli spájané skrutkovými spojmi k existujúcej konštrukcii pracovísk Mouldbay. Zvislé časti rámov boli do podlahy kotvené chemickými kotvami. Novou podpernou konštrukciou sa umožnilo viesť dátové rozvody z dátových rozvodných skríň k technológii pracovísk Mouldbay.

Rozsah dodávky Stavba od A po Z:
– spracovanie cenovej kalkulácie
– zameranie osadenia stavby
– výroba a náter oceľovej konštrukcie
– montáž oceľovej konštrukcie vo vnútri haly