projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Realizácia vašej stavby od A po Z

Prístrešok hasičskej zbrojnice Ležiachov

Obsahom projektu bola realizácia oceľového prístrešku pri objekte požiarnej zbrojnice v Ležiachove. V mieste prístrešku bola tiež realizovaná nová spevnená plocha zo zámkovej dlažby. V rámci prác sme vymieňali aj dve garážové brány s lokálnym vyspravením ich ostenia.

Rozsah dodávky Stavba od A po Z :

– založenie stavby
– úprava drenážnej konštrukcie
– nosná oceľová konštrukcia
– opláštenie prístrešku a klampiarske výrobky
– dodávka montáž garážových vrát
– vyspravenie ostení a prahu
– spevnená plocha zo zámkovej dlažby