projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Realizácia vašej stavby od A po Z

Úprava nájazdu pri západnej a severnej bráne – areál Franke

V areáli výrobného závodu Franke sme realizovali úpravu nájazdov spevnených plôch pri západnej a severnej bráne.
Upravené nájazdy zabezpečili lepší prechod vysokozdvižných vozíkov cez brány.

Rozsah dodávky Stavba od A po Z:
– spracovanie cenovej kalkulácie
– úprava nájazdov západnej a severnej brány