projekty_bann_1.jpg

Stavba od A po Z - Realizácia vašej stavby od A po Z

Oceľová konštrukcia pre VZT jednotky VZT3F – Franke

Na strechu haly Franke sme zabezpečovali dodávku a montáž oceľovej konštrukcie pre osadenie vzduchotechnických jednotiek VZT3F. Konštrukcia bola žiarovo pozinkovaná, rámová z jaklových profilov uložená na rúrových stĺpov. Stĺpy boli ukotvené na prefabrikované nosníky strechy haly. Po montáži nosnej konštrukcie boli z pororoštov vyhotovené servisné lávky so schodiskami pre prístup k VZT jednotkám. Lávky boli doplnené demontovateľnými zábradliami.

Rozsah dodávky Stavba od A po Z:
– zameranie osadenia stavby
– odstránenie existujúcej skladby strechy v mieste stĺpov
– dodávka a montáž oceľovej konštrukcie
– zhotovenie servisných lávok a stupňov schodiska z pororoštov
– osadenie demontovateľného zábradlia
– spätná úprava skladby strechy so zaizolovaním okolo nových stĺpov konštrukcie